Fundacja Hedvigs i Caritas Diecezji Gliwickiej świętowali Światowy Dzień Uchodźcy to doskonała okazja do wspierania i integracji uchodźców. Połączenie pikniku i zwiedzania kopalni może stworzyć wyjątkową atmosferę, gdzie ludzie różnych kultur mogą spotkać się, wymieniać doświadczeniami i cieszyć się dniem razem. Zwiedzanie kopalni było fascynującym doświadczeniem edukacyjnym, a jednocześnie pokazuje, jak różne dziedzictwa kulturowe wpływają na życie i historię regionu. To świetny sposób na budowanie więzi społecznych i wzmacnianie wspólnoty.