13 marca 2020 roku swoją działalność rozpoczęło miniprzedsiębiorstwo społeczne – Fundacja Hedvigis, którego działalność wspiera realizację celów statutowych Caritas Diecezji Gliwickiej

W związku z epidemią koronawirusa, Fundacja Hedvigis czynnie włącza się w pomoc osobom potrzebującym. W praktyce oznacza to udzielanie pomocy i wsparcie przy dystrybucji paczek osobom najbardziej potrzebującym: seniorom, chorym w ośrodkach opiekuńczych oraz osobom objętym kwarantanną.

Fundacja udostępnia swój numer telefonu 667 445 775 Caritas Diecezji Gliwickiej, pod którym mogą kontaktować się zarówno osoby i firmy oferujące swoją pomoc i wsparcie, jak również osoby pozostające w trudnej sytuacji: samotni seniorzy i osoby objęte kwarantanną.