Pracownicy Fundacji Hedvigis wspierają działania Caritas Diecezji Gliwickiej. Z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz Centrum Kryzysowego.

Fundacja Hedvigis udostępnia Centrum Kryzysowemu swój numer telefonu: 667 445 775. Również pracownik Fundacji został oddelegowany do obsługi telefonicznej Centrum Kryzysowego.

Kontaktujemy się i wspieramy bezpośrednio osoby indywidualne, które potrzebują pomocy, jak również Parafialne Zespoły Caritas, prowadzące dystrybucję żywności oraz całodobowe placówki opiekuńcze.