Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.