Fundacja Hedvigis wraz z Caritas Diecezji Gliwickiej przeprowadziła w szkole zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci z Ukrainy i Polski. .
Spotkanie miało na celu zintegrowanie dzieci, które zamieszkują w pobliskich dzielnicach i uczęszczają do tej samej  szkoły.